Vrtací korunky PCD/SK

Vrtné tyče »

SestavaJsme výrobci vrtných korunek se slinutým karbidem či polykrystalickým diamantem. Oblastí použití je rotační vrtání inženýrských vrtů za účelem průzkumu, kotvení, degazace, trhacích prací a speciálních vrtných prací.

Korunky jsou navrhovány s ohledem na druh vrtané horniny, požadovaného průměru, potřeby výplachu a způsobu upnutí. Od konkurence se naše korunky liší zásadně v pružností v realizaci, možnosti tvarových změn, počtem a uspořádáním řezných segmentů, počtem a průměrem výplachových otvorů a provedením dalších změn. Všechny tyto přednosti zvyšují kvalitu a následně jejích životnost.