O firmě

Od roku 2009 se zabýváme vývojem a výrobou vrtných strojů, nářadí, nástrojů, kotevní a injektážní techniky pro oblast geologie a hornictví.

Veškeré naše výrobky jsou výsledkem neustálé komunikace technického a výrobního týmu se zákazníkem a zohledňování jeho požadavků a nároků.

Naše výrobky jsou nositeli hesla:

promyšleně, kvalitně, spolehlivě.